ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

About designing

Designing your Quick Shopping Cart storefront involves choosing a template and selecting product and category page layouts. Once you establish the template and layout, you can customize the template's fonts and colors.

After modifying your template, you can provide contact information about your store or company and create non-product pages to display in your store, such as "About Us," "Contact Us," and "Terms and Conditions" pages.

For more information about designing your storefront, see:

For a walkthrough of designing your storefront, see Walkthrough: Designing Your Store.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ