ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .DIGITAL Domain Names

Today's digital realm can encapsulate a wide variety of different scenarios. The .digital domain name can be applicable for artists, bands, and businesses evolving into the digital universe. Whether an open-source organization is offering a digital download of a service, or a musician is extending digital renderings of recent work, .digital has it all covered.

The .digital domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .digital, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .digital pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ