ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .DK Domain Names

The .DK country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Denmark. For companies that conduct business in Denmark and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, .DK domain names are a good investment. Registering a .DK domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

NOTE: In order to receive your domain, you must confirm the DK Hostmaster agreement within 3 months. You will receive an email from DK Hostmaster with more information. If you don't confirm your domain within the 3-month timeframe, you will not be eligible for a refund of your registration fee.

Who can register .DK domain names?

.DK is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Denmark.

Anyone can register a .DK domain. If the registrant or admin contact is an organization/company located in Europe, they have to submit a VAT-ID. If the registrant or admin contact is a natural person, no matter where they live, or is an organization/company outside of Europe, they do not need to submit a VAT-ID.

Which registry controls .DK domain names?

DK Hostmaster is the registry for .DK domain names.

Registrants do not have the right to sell or transfer the domain name to any party for profit.

For how long can I register .DK domain names?

New registration lengths supported are 1, 2, 3 and 5 years. Bulk purchasing is supported.

You can only renew .DK domain names for 1 year at a time.

There is no registration grace period.

When do .DK domain names renew?

Renewals are allowed anytime between 61 days prior to expiration and 3 days prior to expiration.

There is no manual renewal or auto-renewal grace period.

Can I transfer .DK domain names to my account with you?

Currently, transfers in are not allowed.

How do I transfer .DK domain names from you to another registrar?

You must initiate the transfer request with the gaining registrar.

Can I add privacy and protection to .DK domain names?

No. We are not offering Domains By Proxy®, Private Registration, Protected Registration, or Deluxe Registration on .DK domain names.

Can I backorder .DK domain names?

No. We do not currently support the backorder of .DK domain names.

Can I move a .DK domain name to another account with you?

No, currently we don't support account transfers for .DK domain names.

Can I update the contact information for .DK domain names?

Using our tools, you can only update the Technical and Billing contact information for .DK domain names. However, you can update the Registrant and Administrative contacts through the registry.

Are there nameserver requirements for my .DK domain names?

Yes. The number of nameservers required in order for a domain to resolve is two and the maximum length of a nameserver name is 189 characters, not including the domain name.

NOTE: To update your nameservers, you need to go to the .DK website and acknowledge nameserver change before it's activated. The registrant contact will receive an email from registry, prompting you to go to site to acknowledge your nameserver change.

Do you support DNSSEC for .DK domain names?

No. DNSSEC is not currently supported.

Are IDN characters available for .DK domain names?

No. IDNs are not currently supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ