ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .dk Domains

The .dk country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Denmark.

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ ผู้ใดก็ได้ (รายละเอียดด้านล่าง)1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1, 2, 3 or 5 years
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 year at a time
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy ไม่สนับสนุน
Transfers away สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)3
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ รายละเอียดด้านล่าง4
IDN ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง5
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง6
ผู้รับจดทะเบียน DK Hostmaster

The process to activate your .DK domain is easy. You should have received an email from info@dk-hostmaster.dk shortly after you purchased your domain. There's an attachment to this email that contains your userid and password to your registry account, as well as steps to activate your domain. Please follow the steps and activate your domain as soon as possible. Failure to do so within 90 days of purchasing the domain will result in your domain name being deleted without refund.

Note: You should not update the Billing contact information as this will transfer the domain name to the Registry and you won't be able to manage it through your GoDaddy account. 1API GmbH (aka Hexonet) is the partner we use in order to offer .DK domains. If you have accidentally transferred the domain away, please contact our customer support for further assistance.

รายละเอียด

1 Registration restrictions

ใครก็ตามสามารถจดทะเบียนโดเมน .DK ได้ หากผู้ติดต่อของผู้จดทะเบียนหรือผู้ดูแลระบบเป็นองค์กร/บริษัทที่อยู่ในยุโรป พวกเขาจะต้องส่ง VAT-ID หากผู้ติดต่อของผู้จดทะเบียนหรือผู้ดูแลระบบเป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด หรือเป็นองค์กร/บริษัทที่อยู่นอกยุโรป พวกเขาไม่ต้องส่ง VAT-ID

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

Renewals are allowed anytime between 61 days prior to expiration and 3 days prior to expiration. Renewals for .dk domains can take up to 72 hours before they appear back in the account after expiring.

ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการต่ออายุด้วยตนเองหรือการต่ออายุอัตโนมัติ

3 Transfers-away details

Transfers-away for .dk domains are initiated by the gaining registrar. An authorization code is not required. You may need to follow further instructions from ย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddy.

4 Contact updates

You can only update the Technical and Billing contact information for .dk domain names through GoDaddy. However, you can update the Registrant and Administrative contacts through the registry itself.

5 นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้านโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหัวข้อทั้งสองของหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

6 Nameserver requirements

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 ไม่สนับสนุน
DNSSEC ไม่สนับสนุน
Maximum Length of nameservers 189 characters; does not include domain name
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 2
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 7
จำนวนที่ต้องใช้ในการแก้ไข 2
Child nameservers Require IP address; maximum of 1

Nameservers can only be used if they're registered at HostmasterDK and the domain is correctly activated by the domain owner.

To update your nameservers, you must contact the .dk registry and give them the URL, your phone number and email address. You'll then receive an email from the registry prompting you to go to the site to acknowledge your nameserver change. You can also make the request through the registry.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ