ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .移动 Domain Names

The .移动 domain means "mobile" in Chinese. With more and more people gravitating toward the mobile platform as opposed to laptops/desktops, there is an inherent need for platforms for mobile technology and services. The 移动 domain name offers premium space for mobile-friendly sites.

Registration Information

Who can register .移动 domain names?

Anyone can register .移动 domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) supported include Simplified Chinese (zh-cn.).

Note: Premium .移动 domain names for Afilias will not be supported until they have implemented structure.

Which registry controls .移动 domain names?

The Afilias Registry manages and supports the .移动 extension.

What is the advantage to registering .移动 domain names?

The new .移动 domain name can be used with any unique endeavor associated with the color pink.

How much will .移动 domain names cost?

At this time, we have not set pricing for .移动 domain names.

For how long can I register .移动 domain names?

You can pre-register a .移动 domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .移动 domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .移动 domain name on its expiration date. We will park .移动 domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 45 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .移动 domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .移动 domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .移动 domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .移动 domain names.

Can I backorder .移动 domain names?

No. We currently do not support the backorder of .移动 domain names.

Can I move .移动 domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .移动 domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .移动 domain names?

Two nameservers are required for .移动 domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ