ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About Donuts Domain Names

Donuts is a domain name registry created by industry veterans with a goal to give the Internet a delectable variety of new gTLD (generic top-level domain) extensions.

Get more information about Donuts domains in general.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration See below
Protected Registration See below
Backorders -
Bulk Registration -
Account change
Contact updates
IDNs Supported 1

Who can register these domains?

Anyone can register these domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your domain on its expiration date. We'll park domains after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Private and Protected Registration

Many Donuts gTLDs do support Private and/or Protected Registration, but some do not. You'll need to check the individual help article for your specific domain to ensure that you can add these features.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

Two nameservers are required for domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

1Special IDN Notation

For Chinese (zh) or Japanese (ja) language), if you get “Object exists” response despite the domain showing as available it's because one of the string variants is already registered. Some Chinese and Japanese characters use different visual representations (variants) of the same character. One variant of a Chinese or Japanese character is registered, then other variants are blocked in that language.


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ