ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ENGINEER Domain Names

Regardless of your engineering affiliation: civil, electric, computer, aerospace or otherwise, the .engineer domain name will create a common space for niche interests. Post jobs, reach out to fellow colleagues or form a unique technology community with the .engineer domain extension.

Pre-Registration Information

The .engineer launch is divided into three registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Early Access) and Pre-Registration (General Availability.) Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can register for Sunrise, or pre-register for Early Access and General Availability, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Trademark Holders Registration - Sunrise

Starting October 7, 2014 at 18:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .engineer domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .engineer registration is not supported during Sunrise.

If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Priority Pre-Registration - Early Access

From November 12, 2014, at 17:00 UTC to November 19, 2014 at 17:00 UTC, customers can register .engineer domain names at a premium price, and on a first-come, first-served basis. This phase offers the best chance of securing a domain name.

Bulk .engineer registration is not supported during Early Access.

Pricing: The first 4 days of Priority Pre-Registration will have different fees, with day one being the highest and every day thereafter decreasing in price. Days 5 through 7 will be the same fee. The price of a domain registration during Priority Pre-Registration includes the registration fee and a non-refundable early application fee. For example, if a domain name's registration fee is $30 and the early application fee is $12,500, then the total cost is $12,530. The price of your gTLD may vary based on the domain you search for and pre-register.

Note: The early application fee is NOT refundable if the domain is awarded and then cancelled. The early application fee is not charged if you do not get the domain. The registration fee is refundable if the domain name is cancelled, or if you do not get the domain name.

Pre-Registration - General Availability

Beginning November 19, 2014, at 17:00 UTC, customers can register .engineer domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .engineer registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .engineer domain names?

Anyone can register .engineer domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .engineer supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following languages: French and Spanish.

Which registry controls .engineer domain names?

The Donuts Registry manages and supports the .engineer extension.

For how long can I register .engineer domain names?

You can register a .engineer domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .engineer domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .engineer domain name on its expiration date. We will park .engineer domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel the the domain name and remove it from your account.

Can I transfer .engineer domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .engineer domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .engineer domain names?

Private Registration is offered for .engineer domain names, but Protected Registration is not available.

Can I backorder .engineer domain names?

No. We currently do not support that backorder of .engineer domain names.

Can I move .engineer domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .engineer domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .engineer domain names?

Two nameservers is required for .engineer domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ