ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ENGINEERING Domain Names

Chemical. Civil. Software. Whatever your branch, .ENGINEERING is your place on the Web. Connect with clients, share ideas or recruit new hires with a Web address that’s precisely for you.

The following dates apply to the .ENGINEERING launch plan:

Pre-Registration
Launch: 5/6/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 5/6/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 7/5/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 7/9/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 7/16/14 at 16:00 UTC

For .ENGINEERING pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ