ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .es Domains

If you own a .es domain extension and have not previously provided your tax ID information, you will soon be receiving an email regarding new .es domains compliance. This email contains crucial information that will guide you through providing your Tax ID numbers (referred to as NIF/NIE numbers) to us in order to avoid cancellation of services like email and websites. Please call 24/7 Support at (480) 505-8877 for assistance with this process if needed!

The .es country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Spain and español. The information below also applies to the following country-code second-level domains (ccSLDs):

  • .com.es — Intended for commercial entities
  • .nom.es — Intended for personal names
  • .org.es — Intended for noncommercial entities

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning, end, or third and fourth characters in the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

คุณสมบัติ มีสินค้า
Who can register .es domains? รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อจำกัดของชื่อโดเมน ไม่มี
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1-5 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1-5 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ ไม่มี
DNSSEC สนับสนุน
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy รายละเอียดด้านล่าง3
ถ่ายโอนออกไป รายละเอียดด้านล่าง4
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี รายละเอียดด้านล่าง5
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน
IDNs ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง6
ผู้รับจดทะเบียน Nic.ES

รายละเอียด

1 Registration restrictions

Anyone/any company can register .es domain names on a first-come, first-served basis, however, everyone/every company has to provide an ID number from a government issued ID (i.e. driver's license, passport, tax ID card, company registration number, VAT number). If the registrant of the domain name is an individual, the domain name registrant and its administrative contact must match.

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

Your .es domain name must renew prior to its expiration date. The renewal date depends on whether you manually renew it or let us auto-renew it.

You can manually renew your .es domain name in the Domain Manager when it is within 1 year of expiration. For more information, see การต่ออายุเอง.

If you do not manually renew your domain name, we attempt auto-renewal 54 days prior to its expiration date. If our auto-renewal attempt fails, we re-attempt auto-renewal 45 days prior to expiration. If our second attempt at auto-renewal fails, we make a final attempt 35 days prior to expiration.

If our final attempt to auto-renew the domain name fails and you did not manually renew it, we will park your domain and you must redeem it. There might be a redemption fee. See ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน for redemption instructions.

3 ข้อกำหนดในการย้ายเข้า

See ย้ายโดเมนของฉันไปยัง GoDaddy for information on the transfer process. Note that .es transfers are unique in three ways:

  • The domain name does not have to be unlocked to be available for transfer.
  • The Admin-C (PCA) receives an email containing approve and cancel links and has up to 10 days to approve or cancel the transfer. If the Admin-C approves the transfer within 10 days, the transfer is complete.
  • Due to registry limitations, no extra registration time is added to a .es domain name when you transfer it to us.

4 ข้อกำหนดการโอนย้ายออก

The same registry rules exist as with transferring a .es domain name to us. Check with your new registrar for exact information on beginning the transfer process. The domain name does not need to be unlocked to be available for transfer.

5 Account change requirements

When you move a .es domain name, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

6 นโยบายการคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โปรดไปที่หน้าเพจนโยบายการคืนเงินของ GoDaddy โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ