ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .es Domains

Dominios.es is the sponsor and Domainbox is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .es extension that represents Spain.

Who can register .es domains?

Anyone can register a .es domain names on a first-come, first-served basis, however, everyone/every company has to provide an ID number from a government issued ID (i.e. driver's license, passport, tax ID card, company registration number, VAT number). If the registrant of the domain name is an individual, the domain name registrant and its administrative contact must match.

Registration Restrictions
Must Use ]
 • 1 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st last, or third and fourth characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported2
Transfers Away Supported3
Account Change Supported4
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Supported 5
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-4 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
 • DNSSEC

1 Renewal restrictions

Your .es domain name must renew prior to its expiration date. The renewal date depends on whether you manually renew it or let us auto-renew it.

You can manually renew your .es domain name in the Domain Manager when it is within 1 year of expiration. For more information, see Renew my domain.

If you do not manually renew your domain name, we attempt auto-renewal 54 days prior to its expiration date. If our auto-renewal attempt fails, we re-attempt auto-renewal 45 days prior to expiration. If our second attempt at auto-renewal fails, we make a final attempt 35 days prior to expiration.

If our final attempt to auto-renew the domain name fails and you did not manually renew it, we will park your domain and you must redeem it. There might be a redemption fee. See Renew my expired domain for redemption instructions.

2 Transfers-In requirements

See Transfer my domain to GoDaddy for information on the transfer process. Note that .es transfers are unique in three ways:

 • The domain name does not have to be unlocked to be available for transfer.
 • You do not need to use an authorization codes. When transferring in, leave the authorization code field blank and just click on the authorization box to proceed.
 • The Whois Admin contact receives an email containing approve and cancel links and has up to 10 days to approve or cancel the transfer. If the Whois Admin contact approves the transfer within 10 days, the transfer is complete.
 • Due to registry limitations, no extra registration time is added to a .es domain name when you transfer it to us.

3 Transfers-Away requirements for .es domains

The same registry rules exist as with transferring a .es domain name to us. Check with your new registrar for exact information on beginning the transfer process. The domain name does not need to be unlocked to be available for transfer.

4 Account change requirements

When you move a .es domain name, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

5 Contact Updates Requirements

To change the registrant first name, last name, and company name, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help.


More Info

 • Want to register a .es domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ