ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .es Domains

Attention C3! Please refer to About .ES domains compliance for important current information about .es domain compliance!

Note: If you own a .es domain extension and have not previously provided your tax ID information, you will soon be receiving an email regarding new .es domains compliance. This email contains crucial information that will guide you through providing your Tax ID numbers (referred to as NIF/NIE numbers) to us in order to avoid cancellation of services like email and websites.

The .es country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Spain and español. The information below also applies to the following country-code second-level domains (ccSLDs):

  • .com.es — Intended for commercial entities
  • .nom.es — Intended for personal names
  • .org.es — Intended for noncommercial entities

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning, end, or third and fourth characters in the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register .es domains? Details below1
Domain name restrictions None
Registration length 1-5 years
Renewal length 1 years
Renewal restrictions Details below2
Nameserver requirements None
DNSSEC Supported
Transfers to GoDaddy Details below3
Transfers away Details below4
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Details below5
Contact Updates6 Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below7
Registry Nic.ES

Details

1 Registration restrictions

Anyone/any company can register .es domain names on a first-come, first-served basis, however, everyone/every company has to provide an ID number from a government issued ID (i.e. driver's license, passport, tax ID card, company registration number, VAT number). If the registrant of the domain name is an individual, the domain name registrant and its administrative contact must match.

2 Renewal restrictions

Your .es domain name must renew prior to its expiration date. The renewal date depends on whether you manually renew it or let us auto-renew it.

You can manually renew your .es domain name in the Domain Manager when it is within 1 year of expiration. For more information, see Renew my domain.

If you do not manually renew your domain name, we attempt auto-renewal 54 days prior to its expiration date. If our auto-renewal attempt fails, we re-attempt auto-renewal 45 days prior to expiration. If our second attempt at auto-renewal fails, we make a final attempt 35 days prior to expiration.

If our final attempt to auto-renew the domain name fails and you did not manually renew it, we will park your domain and you must redeem it. There might be a redemption fee. See Renew my expired domain for redemption instructions.

3 Transfers-In requirements

See Transfer my domain to GoDaddy for information on the transfer process. Note that .es transfers are unique in three ways:

  • The domain name does not have to be unlocked to be available for transfer.
  • You do not need to use an authorization codes. When transferring in, leave the authorization code field blank and just click on the authorization box to proceed.
  • The Whois Admin contact receives an email containing approve and cancel links and has up to 10 days to approve or cancel the transfer. If the Whois Admin contact approves the transfer within 10 days, the transfer is complete.
  • Due to registry limitations, no extra registration time is added to a .es domain name when you transfer it to us.

4 Transfers-Away requirements

The same registry rules exist as with transferring a .es domain name to us. Check with your new registrar for exact information on beginning the transfer process. The domain name does not need to be unlocked to be available for transfer.

5 Account change requirements

When you move a .es domain name, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

6 Contact Updates Requirements

To change the registrant or admin information on your .es domain name, please contact our support department. All other contact information can be changed through the Domain Manager in your GoDaddy account.

7 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ