ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ESTATE Domain Names

If you're looking for a domain extension that represents your possessions, property, land, history, law firm or real estate company, look no further — .estate is the domain extension for you! With the .estate extension, you'll inherit a domain with value, and your website will be a destination the online world is looking for.

The .estate domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the rules and regulations that apply to .estate, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

Be one of the first to snag a .estate domain and claim Internet real estate that's specific to you! For .estate pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ