ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .EXPOSED Domain Names

Perfect for tabloids, reality TV stars and whistle-blowers, among others, this titillating domain practically guarantees readership. Add your topic and start a buzz online.

The following dates apply to the .EXPOSED launch plan:

Pre-Registration
Launch: 3/18/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 3/11/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 5/10/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 5/14/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 5/21/14 at 16:00 UTC

For .EXPOSED pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ