ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .FILM domains

Motion Picture Domain Registry Pty LTD is the sponsor and ARI is the backend provider for the .film extension.

Registration periods

Phase Dates
General availability Begins October 6, 2015 at 16:00 UTC

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
DBP Private Registration -
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs -

Who can register .film domains?

There are two scenarios where an applicant or registrant is eligible to register a .film domain name:

  • The applicant or registrant must be a member of an approved association, body or union and closely connected to the domain name.
  • If the domain name is a film title, the applicant or registrant must be a member of an approved association, body or union and hold rights to the exact matching film title.

For a list of approved associations, bodies, and unions, or for more information about eligibility requirements, please see the Eligibility section of the .film registry.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .film domain on its expiration date. We'll park .film domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Nameserver requirements

One nameserver is required for .film domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Want to buy a .film domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ