ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .FINANCE Domain Names

Nearly everyone can use strong guidance in the financial sector. The .finance domain name can easily cater to analysts, brokers, advisors, small business owners and those associated with non-profits. Whether you seek financial guidance or seek to offer it, .finance will provide you with a trustworthy network.

The .finance domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .finance, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .finance pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ