ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .FISH Domain Names

The .fish domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .fish, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .fish launch plan:

Pre-Registration
Launch: 4/22/14 at 16:00 UTC

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 4/22/14 at 16:00 UTC
End Date: 6/21/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 6/25/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 7/2/14 at 16:00 UTC

For .fish pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ