ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .FISHING Domain Names

Note: This domain name extension renews at the same cost (tier) it is registered. For example, if you register a domain for $100, the cost to renew it each year will be $100.

Fishing is a meditative and relaxing pastime for many people, but it is also an extremely successful commercial venture. The .fishing domain will be a perfect standard domain for those who engage in fishing either recreationally or professionally.

Pre-Registration Information

General Availability

Beginning September 4, 2014, at 18:00 UTC, customers can register .fishing domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .fishing registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .fishing domain names?

Anyone can register .fishing domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .fishing domain supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following languages: Spanish, French, and German.

Which registry controls .fishing domain names?

Minds + Machines is the sponsor and Nominet is the backend provider for the .fishing extension.

What is the advantage to registering .fishing domain names?

The .fishing domain is a sweet spot for anyone who fishes commercially or recreationally, and for those involved with bait shops, ecology, or hatcheries and farms.

For how long can I register .fishing domain names?

You can register a .fishing domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .fishing domain names renew?

Warning:

This domain name extension renews at the same cost (tier) it is registered. For example, if you register a domain name for $100, the cost to renew it for each additional year will be $100.

We'll attempt to auto-renew your .fishing domain name on its expiration date. We will park .fishing domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .fishing domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .fishing domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .fishing domain names?

Private Registration is offered for .fishing domain names, but Protected Registration is not available.

Can I backorder .fishing domain names?

No. We currently do not support the backorder of .fishing domain names.

Can I move .fishing domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .fishing domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .fishing domain names?

One nameserver is required for .fishing domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ