ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .FLORIST Domain Names

.FLORIST is the domain created for floral shops, gardeners, flower wholesalers and other businesses in the floral industry. Use it for your Web address and watch your business flourish.

The following dates apply to the .FLORIST launch plan:

Pre-Registration
Launch: 2/19/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 1/28/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 3/29/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 4/2/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 4/9/14 at 16:00 UTC

For .FLORIST pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ