ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .fm Domains

The .fm country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Micronesia.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 5 years
Renewal length 1 - 5 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Maximum of 4
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported (details below)2
Contact updates Supported (details below)3
IDNs Supported
Emoji registrations Supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below4
Registry dotFM

Details

1 Renewal restrictions

Your .fm domain renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .fm domain expires on October 10. If your domain does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2 Account change restrictions

When the domain name is moved to another account, the registrant first name, last name, and company name cannot be changed.

3 Contact updates requirements

To change the registrant information on your .fm domain name, please contact our support department. All other contact information can be changed through the Domain Manager in your GoDaddy account.

4 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ