ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .FOUNDATION Domain Names

This domain is made for nonprofit foundations and charities that support causes through grants. Whether your focus is scientific, educational, cultural or religious, .FOUNDATION is your place on the Web.

The following dates apply to the .FOUNDATION launch plan:

Pre-Registration
Launch: 3/18/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 3/11/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 5/10/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 5/14/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 5/21/14 at 16:00 UTC

For .FOUNDATION pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ