ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน. fr

afnic.fr เป็นผู้สนับสนุนและ KeySystems คือผู้ให้บริการแบ็กเอนด์ของเราสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ซึ่งเป็นตัวแทนของฝรั่งเศส

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน. fr

ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ .fr ชื่อโดเมน หากผู้จดทะเบียนเป็นองค์กรหรือ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสชื่อโดเมนดังกล่าวจะต้องแจ้งหมายเลข VAT หากผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหมายเลขประจำตัวประชาชนของแต่ละบุคคลจะต้องระบุไว้ในช่อง VAT

บุคคลทั่วไปและ บริษัท ที่ตั้งอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสจะเห็นบริการทรัสตีเพิ่มโดยอัตโนมัติในระหว่างการชำระเงิน การลงทะเบียนเหล่านี้อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงทำการในขณะที่ทรัสตี้ตรวจสอบแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน. fr คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 3 - 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ : ตัวอักษร: az, ตัวเลข: 0-9, ยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN : รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1-10 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ: 1-10 ปี
  • ชื่อโดเมน. fr ของคุณจะต่ออายุก่อนวันที่หมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าชื่อโดเมนนั้นต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง การต่ออายุอัตโนมัติจะพยายามทำ 20 วันก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลวเราจะพยายามต่ออายุอีกครั้ง 13 วันก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมนและอีกครั้ง 6 วันก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน
  • หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตนเองภายใน 6 วันก่อนวันที่ชื่อโดเมนหมดอายุคุณจะต้องไถ่ถอนชื่อโดเมนดังกล่าว อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอน โปรดดู การกู้คืนชื่อโดเมนที่หมดอายุ สำหรับขั้นตอนในการไถ่ถอน
  • ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน. fr ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคมหากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่ 4 ตุลาคมสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติเราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 20 กันยายน, 27 กันยายนและ 4 ตุลาคม
 • Backorders : ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy : ไม่รองรับ
  • ต้องใช้: 2 - 63 ตัวอักษร
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy : รองรับ
  • Transfer Lock: ไม่รองรับ
  • โปรดติดต่อ GoDaddy คู่มือ ขอรหัสอนุมัติ
 • การโอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน : ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนปกป้อง : รองรับ
 • ที่จอดรถเงินสด : รองรับ
 • ติดต่ออัปเดต : ได้รับการสนับสนุน
  • หากต้องการอัพเดตข้อมูลติดต่อของโดเมนโปรดติดต่อ ของ GoDaddy Guides

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้ : เนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ 2-13 รายการ
 • สามารถใช้ : IPv4, IPv6
 • ไม่สามารถใช้ : DNSSEC, ชื่อโฮสต์
 • เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง DNS : Afnic Zonemaster

คืนเงิน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินให้ดู โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ > การจดทะเบียน / การต่ออายุชื่อโดเมน และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ข้อกำหนดการยกเลิก

หากต้องการยกเลิกโดเมน. fr ของคุณโปรดติดต่อ ของ GoDaddy Guides เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม