ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .GALLERY Domain Names

Galleries don't just exist in local art districts - they thrive online! The Internet is an extremely image-driven place, and with the .gallery domain extension, your website will be recognized as a destination for all things visual and a place to connect with art lovers worldwide.

The .gallery domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .gallery, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .gallery pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ