ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .GARDEN Domain Names

Required:

This domain name extension renews at the same cost (tier) it is registered. For example, if you register a domain for $100, the cost to renew it each year will be $100.

Gardening serves a purpose in providing essential food and nutrients, but it also eases the soul and creates an outdoor space of beauty and reverence. The .garden domain is perfect for actual gardeners, landscape architects, urban designers, community leaders and any other garden enthusiast.

Registration Phases

The .garden launch is divided into two registration phases: Trademark Holder (Sunrise) and Pre-Registration (General Availability.) Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can only pre-register for General Availability, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Trademark Holders Registration - Sunrise

From February 4, 2015 at 16:00 UTC to April 6, 2015 at 16:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .garden domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .garden registration is not supported during Sunrise.

If you aren't able to secure the domain name, we cannot refund the application fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Pre-Registration - General Availability

Beginning April 15, 2015 at 16:00 UTC, customers can register .garden domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .garden registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .garden domain names?

Anyone can register .garden domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can only support 3-63 characters (with a minimum of 3 characters), and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .garden domain supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following languages: French, German, and Spanish.

Which registry controls .garden domain names?

Minds + Machines is the sponsor and Nominet is the backend provider for the .garden extension.

For how long can I register .garden domain names?

You can register a .garden domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .garden domain names renew?

Required:

This domain name extension renews at the same cost (tier) it is registered. For example, if you register a domain for $100, the cost to renew it each year will be $100.

We'll attempt to auto-renew your .garden domain name on its expiration date. We will park .garden domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .garden domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .garden domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .garden domain names?

Private Registration is offered for .garden domain names, but Protected Registration is not available.

Can I backorder .garden domain names?

No. We currently do not support the backorder of .garden domain names.

Can I move .garden domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .garden domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .garden domain names?

One nameserver is required for .garden domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, and ICANN are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ