ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .GREEN Domain Names

The .green domain name highlights the rapidly growing push for more environmentally sound practices across the board in an attempt to create a sustainable future for the planet. The .green domain will allow individuals, businesses and even corporations to unite under the banner of a common goal: maintaining a global green economy.

Pre-Registration Information

The .green launch is divided into two pre-registration phases: Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for the Landrush and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Bulk .green registration is supported during General Availability.

Priority Pre-Registration - Landrush

From February 12, 2015 at 13:00 UTC to March 14, 2015 at 13:00 UTC, customers can purchase .green domain names at a premium price. A registration fee is collected when the registration request is submitted.

Multiple applications with different registrars are handled through an auction process. The awarded registrar will hold an auction and award the domain to the highest bidder. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Registration Information

Who can register .green domain names?

Anyone can register .green domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) will not be supported for .green domains.

Note: Premium .green domain names will appear as unavailable until Afilias has implemented structure.

Which registry controls .green domain names?

Afilias manages and supports the .green extension.

For how long can I register .green domain names?

You can register a .green domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .green domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .green domain name on its expiration date. We will park .green domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .green domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .green domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .green domain names?

Private Registration is offered for .green domain names, but Protected Registration is not available.

Can I backorder .green domain names?

No. We currently do not support that backorder of .green domain names.

Can I move .green domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .green domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .green domain names?

Two nameservers are required for .green domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ