ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .GUIDE Domain Names

The .guide domain creates a cross-section for guidance in general, whether it relates to how-to instructions, manuals, counseling or mentoring. Owners of the .guide extension can rest assured that problems will be resolved and issues will be sorted in this shared space.

The .guide domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .guide, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .guide pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ