ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .GURU Domain Names

With a .guru domain name extension, your knowledge, advise, insight and wise teachings will have a domain that highlights your skills. You're an expert and your domain name should say so!

The .guru domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .guru, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .guru pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ