ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

About HIPAA compliant email

If you’re using a free email service for your practice, odds are it’s not HIPAA compliant. The HIPAA Privacy Rule and the HIPAA Security Rule require covered entities, like your practice, to obtain written assurances that their business associates will appropriately safeguard electronic Protected Health Information (ePHI). Failure to comply with these rules can result in civil and criminal penalties.

Office 365 HIPAA compliant email works just like regular email. All security features run behind the scenes. Plus, our specially trained HIPAA support team will walk you through the setup process, step-by-step, and assist you with any future questions.

You must have at least one Business Premium Office 365 account to be eligible for HIPAA compliant email.

Next steps

  • If you already have a Business Premium account, set up your HIPAA compliant email.
  • If you don't have a Business Premium account, and need to upgrade, read more about the Office 365 plans.
  • If you have already set up HIPAA compliance for your Office 365 email, then all additional mailboxes that you add will also be HIPAA-compliant.
  • After signing the Business Associate Agreement (BAA), the mailboxes you add are automatically HIPAA-compliant.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ