ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .HOLDINGS Domain Names

Make a smart investment and add a great domain to your portfolio with the .holdings domain extension. Financial advisors, stockbrokers, day traders and anyone who works with investments can use a .holdings domain to attract customers to their websites.

The .holdings domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .holdings, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .holdings pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ