ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .HOLIDAY Domain Names

This domain is a great choice for travel agencies, tour operators, hotels, airlines, travel bloggers and others looking for a travel-themed Web address.

The following dates apply to the .HOLIDAY launch plan:

Pre-Registration
Launch:

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 2/4/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 4/5/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 4/9/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 4/16/14 at 16:00 UTC

For .HOLIDAY pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ