ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

About images

You can upload images to your Quick Shopping Cart® to display as your store logo, invoice, category, and product images. Quick Shopping Cart supports various image formats, including JPG, JPEG, animated or transparent GIF, PNG, and BMP with a maximum file size of 16 MB. Individual templates and page styles might have additional limitations on the pixel size, see Using the Media Gallery.

Uploading Images

When you upload an image in Quick Shopping Cart, the image is resized to fit the page layout.

Size dimensions are:

  • Product Thumbnail - 60 x 60 pixels
  • Product Standard - 175 x 175 pixels
  • Product ZOOM - 400 x 400 pixels
  • Category Image - 175 x 175 pixels
  • Category Thumbnail - 60 x 60 pixels
  • Logo in Header - 150 x 75 pixels
  • Welcome Message Image - 300 x 300 pixels

Invoice Images

Unlike the images for Products, Categories, or Logos, Invoice images carry different restrictions and characteristics. For example, Invoice images:

  • Can be JPGs, JPEGs, animated GIFs, transparent GIFs, PNGs, or BMPs.
  • Are not automatically resized.
  • Do not have a pixel dimension restrictions (such as 60x60).

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ