ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .IMMO Domain Names

The .immo domain name is uniquely positioned to flourish in the European real estate industry. IMMO is already a common abbreviation for the industry in France (immobilier), Germany (immobilien) and Italy (immobili), so with three powerhouse countries under this umbrella, .immo stands poised to drive the European real estate market.

The .immo domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .immo, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .immo launch plan:

Pre-Registration
Launch: 9/30/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 9/30/14 at 16:00 UTC
End Date: 11/29/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 12/3/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 12/10/14 at 16:00 UTC

For .immo pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ