ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .in Domains

The .in country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents India. The information below applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

 • .co.in — Intended for commercial entities
 • firm.in — Intended for firms and companies
 • gen.in — Intended for general use
 • .ind.in — Intended for private individuals
 • .net.in — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
 • .org.in — Intended for non-profit organizations

These domain names can have to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements None
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported 2
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below3
Registry INRegistry

Details

1 Renewal restrictions

Your .in domain name renews on its expiration date. Auto-renewal is attempted on the the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 10 days later. If the second renewal attempt fails, we try again 5 days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 17th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .in domain name expires on October 10. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 10, October 20, and October 25.

2 Account Change

Restricted for 10 days following registration

  3 Refund policy

  For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

  Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ