ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .in Domains

.INRegistry aka as NIXI (National Internet eXchange of India)is the sponsor and is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .in extension that represents India.

Who can register .in domains?

Anyone can register a .in domain

 • .co.in — Intended for commercial entities
 • .firm.in — Intended for firms and companies
 • .gen.in — Intended for general use
 • .ind.in — Intended for private individuals
 • .net.in — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
 • .org.in — Intended for non-profit organizations
Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported 2
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Supported
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
Cannot Use
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
 • DNSSEC

1 Renewal restrictions

Your .in domain name renews on its expiration date. Auto-renewal is attempted on the the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 10 days later. If the second renewal attempt fails, we try again 5 days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 17th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .in domain name expires on October 10. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 10, October 20, and October 25.


2 Account Change

Restricted for 10 days following registration

More Info

 • Want to register a .in domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ