ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับโดเมน. INFO

Nic.info (ดำเนินการโดย Donuts) เป็นผู้สนับสนุนและ Donuts เป็นผู้ให้บริการแบ็กเอนด์สำหรับส่วนขยาย. INFO

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน. INFO ได้

ทุกคนสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน. INFO ได้ในลักษณะใครมาก่อนจะได้รับบริการก่อน

ข้อ จำกัด ในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน. INFO คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

  • ต้องใช้ : 3-63 ตัวอักษร
  • สามารถใช้ : ตัวอักษร (อักขระ az) ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมายขีดคั่น (ยกเว้นในอักขระตัวที่ 3 หรือ 4 ของชื่อโดเมน)
  • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
  • IDN : รองรับ

ฟีเจอร์

การคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดดูที่ นโยบายการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ และ การจดทะเบียนชื่อโดเมน / การต่ออายุ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

  • ต้องใช้ : เนมเซิร์ฟเวอร์ 2-13 รายการ
  • สามารถใช้ : DNSSEC , IPv4, IPV6

ข้อมูลเพิ่มเติม