ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .INSURE Domain Names

The .insure domain opens up a vast network for consumers seeking coverage for health, dental, car, rentals, homeowners and emergencies. Brokers, agents and insurance companies alike will also benefit from this targeted domain space.

The .insure domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .insure, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .insure pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ