ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .INVESTMENTS Domain Names

The .investments domain name is a perfect landing spot for those looking to save for the future, start a new business or make a return on the market. Business leaders, market specialists and brokers will all find unique uses for .investments.

The .investments domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .investments, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .investments pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ