ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .io Domains

Nic.io is the sponsor and Afilias is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .io extensions that represents British Indian Ocean Territory.

Who can register .io domains?

Anyone can register .io domain names.

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)


Features Availability
Registration Length 1-10 years
Renewal Length 1-10 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Ownership Protection Supported
Privacy Protection Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported
IDNs Supported (Arabic, German, Danish, Hungarian, Icelandic, Korean, Lithuanian, Latvian, Polish, Swedish, Spanish, French, Italian, Portuguese, Finnish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Bosnian, Bulgarian, Belarusian, Macedonian, Montenegrin, Serbian, Ukrainian, Russian)
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirements
Must Use
 • 1-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • DNSSEC
Cannot Use
 • Vanity Nameservers


1 Renewal Restrictions

You must renew your .io domain name by its expiration date.

If you set your domain name to auto-renew, we first attempt auto-renewal 39 days prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 35 days prior to the domain name's expiration date. If the second attempt fails, we make a final attempt to renew 28 days prior to the expiration date.

For example: Your .io domain name expires on January 31st. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by that date. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on December 23rd, December 27th, and January 4th

Due to time zone differences, registry updates to your .io domain name occur very early in the day. If you decide to manually renew your domain name, we recommend that you do so prior to its expiration date.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by its expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Renew my expired domain for instructions.


More Info

 • Want to register a .io domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ