ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .KIM Domain Names

The .kim domain name presents a unique opportunity for individuals and families with this popular surname. Millions of people with the surname "Kim" now have a viable space to customize both business and personal projects as "the first family of the internet."

Registration Information

Who can register .kim domain names?

Anyone can register .kim domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) will not be supported at this time.

Note: Premium .kim domain names for Afilias will not be supported until they have implemented structure.

Which registry controls .kim domain names?

The Afilias Registry manages and supports the .kim extension.

What is the advantage to registering .kim domain names?

The new .kim domain name is customized for individuals and families carrying the surname Kim.

How much will .kim domain names cost?

At this time, we have not set pricing for .kim domain names.

For how long can I register .kim domain names?

You can pre-register a .kim domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .kim domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .kim domain name on its expiration date. We will park .kim domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 45 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .kim domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .kim domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .kim domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .kim domain names.

Can I backorder .kim domain names?

No. We currently do not support that backorder of .kim domain names.

Can I move .kim domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .kim domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .kim domain names?

Two nameservers are required for .kim domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ