ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .KIWI domains

DotKIWI is the sponsor and CIRA is the backend provider for the .KIWI extension.

Who can register .KIWI domains?

Anyone can register .KIWI domains on a first-come, first-served basis.

Registration restrictions

When registering a .KIWI domain, you must follow specific requirements.

 • Must use: 1-63 characters
 • Can use: Letters (a-z characters), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name)
 • Cannot use: Special characters (e.g., & and #)
 • IDNs: Supported

Features

 • Registration Length: 1-10 years
 • Renewal Length: 1-10 years
  • If you have auto-renew enabled, we’ll attempt to charge your card and renew your .KIWI domain on its expiration date.
  • If auto-renew fails after the first billing attempt or auto-renew is not enabled at all, we’ll park your .KIWI domain. A parked domain will display a temporary web page when the domain name is entered in a web browser.
  • If the domain isn't manually renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.
 • Backorders: Not Supported
 • Transfers to GoDaddy: Supported
 • Transfers away from GoDaddy: Supported
 • Transfers to another GoDaddy account: Supported
 • Ownership Protection: Not Supported
 • Privacy Protection: Supported
 • Cashparking: Supported
 • Contact Updates: Supported

Refunds

For details on refunds, visit GoDaddy’s Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Refund Terms, but certain domains may have exceptions or may not be refundable at all. Review the information under the following headings:

 • Products with Special Refund Terms > Domain Name Registrations/Renewals
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

 • Must use: 1-13 Nameservers
 • Can use: DNSSEC, Vanity Nameservers, IPv4, IPV6

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ