ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .kr domains

KRNIC is the sponsor and registry provider, and INames is the backend provider for .kr. The information below applies to .kr as well as the secondary domains we offer in conjunction with the .kr extension: co.kr, ne.kr, and re.kr.

Registration periods

Phase Dates
General availability Begins November 19, 2015 at 19:00 UTC

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 2 characters for 3rd level domains (i.e. co.kr) and 3 characters for 2nd level domains (i.e. .kr) and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
DBP Private Registration -
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Change of Account -
Contact updates ✓ (Please see support if you wish to update your Korean contact information specifically)
IDNs Korean

Who can register .kr domains?

Anyone can register a .KR domain name but local businesses must enter a local Korean business registration (certificate) number. Non-local individuals and businesses must leverage a free trustee service to bypass eligibility requirements.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .kr domain on its expiration date. We'll park .kr domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 30 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

One nameserver is required for .kr domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv6 is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ