ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .kr Domains

KRNIC is the sponsor and INames is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .kr extension that represents Korea.

Who can register .kr domains?

Anyone can register a .kr, .co.kr, .ne.kr, and .re.kr domain names but local businesses must enter a local Korean business registration (certificate) number. Non-local individuals and businesses must leverage a free trustee service to bypass eligibility requirements.

 • .kr — Intended for Korean businesses or individuals.
 • .co.kr — Intended for commercial entities.
 • .ne.kr — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers.
 • .re.kr — Intended for research.
Registration Restrictions
Must Use
 • 2 - 63 Characters - .kr
 • 3 - 63 Characters - .co.kr, .ne.kr, .re.kr
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens - except in the 1st or last characters of the domain name or consecutive
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Not Supported
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported 2
IDNs Supported - Korea
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 1-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
Cannot Use
 • DNSSEC

1 Renewal Requirements

We'll attempt to auto-renew your .kr domain on its expiration date. We'll park .kr domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 30 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

2 Contact Update Requirements

To change the Korean contact information, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help. All other contact information can be changed through the Domain Manager in your GoDaddy account.

More Info

 • Want to register a .kr? Search for your domain today.
 • Want to register a .co.kr? Search for your domain today.
 • Want to register a .ne.kr? Search for your domain today.
 • Want to register a .re.kr? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ