ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .LAW Domain Names

Minds and Machines is the sponsor and Nominet is the backend provider for the .LAW extension.

Who can register .LAW domains?

The .LAW domain name is restricted to qualified lawyers and authorized legal institutions that meet the domain’s eligibility policy. Eligible registrants include:

 • Qualified Lawyers: This varies depending on the region, but generally qualified lawyers pass a bar exam or obtain a license, and then maintain their practice.
 • Law Firms: These are comprised of qualified lawyers. The .LAW domain name isn’t available to support services such as paralegals or transcriptionists.
 • Courts of Law: These are governmental organizations established by law to settle disputes between parties or administer justice in criminal proceedings.
 • Legal Regulators: These organizations, such as bar associations in many countries, are established by law to regulate individuals and organizations providing legal services.
 • Law Schools: These institutions are approved by legal regulators to educate individuals seeking to become qualified lawyers.

Verification of eligibility is an ongoing effort maintained by the registry for .LAW.

Registration Restrictions
Must Use
 • 1-63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g., & and #)

Features Availability
Registration Length 1-10 years
Renewal Length 1-10 years
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
ConsoliDate Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported
IDNs Supported

Nameserver Requirements
Must Use
 • 1-13 Nameservers
Can Use
 • DNSSEC
 • IPv4
 • IPv6
Cannot Use
 • Vanity Nameservers

Renewals

If auto-renew is enabled on a .LAW domain, we’ll attempt to auto-renew your .LAW domain on its expiration date. In cases where auto-renew fails after the first billing attempt or auto-renew was not enabled at all, we’ll park your .LAW domain name. A parked domain name will show a temporary web page when entering the domain in a web browser. If the domain isn't manually renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund Details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the STANDARD REFUND TERMS, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. So also take a look under:

 • PRODUCTS WITH SPECIAL REFUND TERMS > Domain Name Registrations/Renewals
 • PRODUCTS NOT ELIGIBLE FOR REFUNDS

More Info

 • Want to register a .LAW domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ