ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .LOL domains

Note: As of 8/23/17, GoDaddy no longer accepts new registrations or transfers-in for this domain extension.

Uniregistry is both the sponsor and backend provider for the .lol extension.

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration -
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs Cyrillic, French, German, Italian, Portuguese, & Spanish

Who can register .lol domains?

Anyone can register .lol domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .lol domain on its expiration date. We'll park .lol domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .lol domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .lol domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ