ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .LUXURY domains

The Luxury Partners LLC, supported by Freund and Brackey Law Firm, manages and supports the .luxury extension.

Note: Premium one- and two-letter .luxury domains will be sold at auction by AfterNic. The timeframe for the release of these domains, or if they will renew at the premium rate, has not yet been determined.

Registration periods

Phase Dates
General availability Begins April 21, 2014 at 15:00 UTC

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
DBP Private Registration
Protected Registration
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs -

Who can register .luxury domains?

Anyone can register .luxury domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .luxury domain on its expiration date. We'll park .luxury domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Refund details

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver requirements

One nameservers is required for .luxury domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.

Want to buy a .luxury domain? Check here for details today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ