ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .me Domains

Domain.me is the sponsor and Afilias is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .me extension that represents Montenegro and you.

Who can register .me domains?

Anyone can register a .me domain

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens - except in the 1st or last characters of the domain name or consecutive
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Supported
Transfers To Supported
Transfers Away Supported
Account Change Supported2
Protected Registration Supported
Private Registration (DBP) Supported
Cash Parking Supported
Contact Updates Supported
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-13 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
 • DNSSEC
Cannot Use
 • N/A


1 Renewal restrictions

Your .me domain name renews on its expiration date. Auto-renewal is attempted on the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 5 days later and again 7 days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .me domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by October 29. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 10, October 15, and October 22.

2 Account change restrictions

When the domain name is moved, the registrant first name, last name, and company name cannot be changed.

More Info

 • Want to register a .me domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ