ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .MEDIA Domain Names

Whether you run a news magazine or host a reality channel, .media makes a headline-worthy Web address. It works equally well for media artists, graphic designers and digital publishers looking for a descriptive Web address.

The .media domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the rules and regulations that apply to .media, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .media pricing, click here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ