ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .MOE Domain Names

The premium domain .moe captures the unique sentiment of feeling intensely interested in something. Stemming from Japanese Otaku culture, "moe" connotes a deep passion or love, often for people, animals, or even fictional characters.

General Availability

Beginning October 2, 2014, at 18:00 UTC, customers can register .moe domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .moe registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Registration Information

For up-to-date information on .moe, click here.

Who can register .moe domain names?

Anyone can register .moe domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. Japanese IDN (Internationalized Domain Name) characters are supported.

All premium .moe domain names will be sold at auction by AfterNic. These domains will renew at a retail cost of $24.99.

Which registry controls .moe domain names?

Interlink Co., Ltd. sponsors the .moe domain extension and Neustar is the Registry provider.

For how long can I register .moe domain names?

You can register a .moe domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .moe domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .build domain name on its expiration date. We will park .moe domain names after the third failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .moe domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .moe domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .moe domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .moe domain names.

Can I backorder .moe domain names?

No. We currently do not support that backorder of .moe domain names.

Can I move .moe domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .moe domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there DNS requirements for my .moe domain names?

Two nameservers are required for .moe domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ