ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .ms Domains

Nic.ms is the sponsor and Key Systems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .ms extension that represents Montserrat.

Who can register .ms domains?

Anyone can register a .ms domain

At registration, the administrative and registrant contacts will receive two emails: a welcome message and an activation email.

The activation email has a link that one of the contacts must click on within 21 days to accept the TLD Registrant Agreement, AUP policy, and confirm the domain name contact information.

The new .ms domain name will not be activated and will remain in "processing" for 21 days, until confirmed by clicking the link. If not activated within 21 days, the domain name will be suspended, then deleted, and refunded.

Registration Restrictions
Must Use
 • 1 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name) or consecutive
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 year
Renewal Length 1 year1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported2
Transfers Away Supported3
Account Change Supported4
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cash Parking Supported
Contact Updates Supported5
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-2 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • Vanity Nameservers
Cannot Use
 • IPv6
 • DNSSEC

1 Renewal restrictions

Your .ms domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain name is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .ms domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2 Transfers in requirements

Due to registry limitations, no extra registration time is added to a .ms domain name when you transfer it to us.

3 Transfers away requirements

To transfer away, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help.

4 Account change requirements

When the domain name is moved, the registrant first name, last name, and company name cannot be changed.

5 Contact update requirements

To change the registrant First, Last or Company name, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help. All other contact information can be changed through the Domain Manager in your GoDaddy account.

Once a change of registrant is completed, the administrative and registrant contacts will receive two emails: a welcome message and an activation email. The activation email has a link that one of the contacts must click on within 21 days to accept the AUP policy and confirm the domain name contact information.

If the domain name is not activated within 21 days, the domain name will be suspended and forwarded to a parked page until it has been confirmed by clicking on the link.

More Info

 • Want to register a .ms domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ