ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .mx Domains

Nic Mexico is the sponsor and is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .mx extension that represents Mexico.

Who can register .mx domains?

Anyone can register a .mx domain

 • .com.mx — Intended for commercial entities
Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name) or consecutive
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 1 - 10 years
Renewal Length 1 - 10 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported 2
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Protected Registration Not Supported
Private Registration (DBP) Supported
Cash Parking Supported
Contact Updates Supported
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-13 Nameservers
 • Unique IP address
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • Vanity Nameservers
 • DNSSEC
Cannot Use
 • N/A


Details

1 Renewal restrictions

We attempt auto-renewal of your .mx domain name on its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt auto-renewal five days later. If the second attempt fails, we try again five days after that.

For example: Your .mx domain name expires on October 1. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually until October 11. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 1, October 6, and October 11.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 10th day after the expiration date, see Renew my expired domain for instructions on the redemption.

2 Transfer Details

It can take up to 14 days for .mx domains to transfer in or transfer out.

More Info

 • Want to register a .mx domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ