ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .NAVY Domain Names

The navy has a lengthy and prestigious history in water navigation, migration, trade and military operations. The .navy domain name can be used by anyone who identifies with the maritime community. Current and past navy members and their families, businesses and sponsers will have a home with the .navy extension.

Pre-Registration Information

The .navy launch is divided into three pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Early Access) and Pre-Registration (General Availability.) Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for Sunrise, Early Access and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Trademark Holders Registration - Sunrise

On October 7, 2014, at 18:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .navy domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .navy registration is not supported during Sunrise.

If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Priority Pre-Registration - Early Access

From October 15, 2014, at 17:00 UTC to October 22, 2014 at 17:00 UTC, customers can register .navy domain names at a premium price, and on a first-come, first-served basis. This phase offers the best chance of securing a domain name.

Bulk .navy registration is not supported during Early Access.

Pricing: The first 4 days of Priority Pre-Registration will have different fees, with day one being the highest and every day thereafter decreasing in price. Days 5 through 7 will be the same fee. The price of a domain registration during Priority Pre-Registration includes the registration fee and a non-refundable early application fee. For example, if a domain name's registration fee is $30 and the early application fee is $12,500, then the total cost is $12,530. The price of your gTLD may vary based on the domain you search for and pre-register.

Note: The early application fee is NOT refundable if the domain is rewarded and then dropped. The early application fee is not charged if you do not get the domain. The registration fee is refundable if the domain name is dropped, or if you do not get the domain name.

Pre-Registration - General Availability

Beginning October 22, 2014, at 17:00 UTC, customers can register .navy domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .navy registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

For up to date information on .navy, click here.

Who can register .navy domain names?

The .navy domain is considered to be a military TLD, so customers must agree to the DNRA when purchasing .navy domains. The laws of Australia restrict the offering of .navy extensions, therefore customers in Australia will not be able to purchase these domains.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .navy supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following languages: French and Spanish.

Which registry controls .navy domain names?

The Donuts Registry manages and supports the .navy extension.

For how long can I register .navy domain names?

You can register a .navy domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .navy domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .navy domain name on its expiration date. We will park .navy domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel the the domain name and remove it from your account.

Can I transfer .navy domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .navy domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .navy domain names?

Private Registration is offered for .navy domain names, but Protected Registration is not available.

Can I backorder .navy domain names?

No. We currently do not support that backorder of .navy domain names.

Can I move .navy domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .navy domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .navy domain names?

Two nameservers are required for .navy domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4 and IPv6 are supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ