ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .NINJA Domain Names

.NINJA is a fun choice for Web developers, game designers, software engineers and anyone looking for a domain name with attitude.

Pre-Registration Information

The .NINJA launch is divided into three pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for Sunrise, Landrush and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Trademark Holders Registration - Sunrise

Once this phase opens, trademark holders can submit an application to register a .NINJA domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .NINJA registration is not supported during Sunrise.

If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Priority Pre-Registration - Landrush

Customers can purchase .NINJA domain names at a premium price. A non-refundable application fee in addition to the domain's registration fee is collected when the registration request is submitted.

Bulk .NINJA registration is not supported during Landrush.

Domains registered during Landrush will renew at the standard General Availability renewal price unless they are premium names.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

General Availability

Once this phase opens, customers can register .NINJA domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .NINJA registration is supported during General Availability.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren’t able to secure the domain name, we’ll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Registration Information

Make sure you go here to get the latest scoop on registering this domain name.

Who can register .NINJA domain names?

Anyone can register .NINJA domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. It does support IDN (Internationalized Domain Name) characters in French, and Spanish.

Which registry controls .NINJA domain names?

The United TLD Registry manages and supports the .NINJA extension.

For how long can I register .NINJA domain names?

You can register a .NINJA domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .NINJA domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .NINJA domain name on its expiration date. We will park .NINJA domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 45 days following expiration, we cancel the the domain name and remove it from your account.

Can I transfer .NINJA domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .NINJA domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .NINJA domain names?

Yes. Private Registration and Protected Registration are available for .NINJA domain names.

Can I backorder .NINJA domain names?

No. We currently do not support that backorder of .NINJA domain names.

Can I move .NINJA domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .NINJA domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .NINJA domain names?

Two nameservers is required for .NINJA domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed.

For more information on .NINJA domain names, go here.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ