ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เกี่ยวกับ. no Domains

Uninett Norid AS เป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการแบ็กเอนด์สำหรับชื่อโดเมน รหัสประเทศ ระดับบนสุด (ccTLD) ไม่มีส่วนขยายที่เป็นตัวแทนของประเทศนอร์เวย์

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน. no

เฉพาะผู้อยู่อาศัยในนอร์เวย์เท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน. no พวกเขาจะต้องลงทะเบียนและ ระบุรหัสประจำตัวส่วนบุคคล รวมทั้งลงชื่อในแบบฟอร์มการประกาศยืนยันการมีสิทธิ์ ผู้ลงทะเบียนรายบุคคลจะถูก จำกัด ไว้สูงสุด 5 ชื่อโดเมนสำหรับการจดทะเบียน

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน. no คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 2 - 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ : ตัวอักษร: az, ตัวเลข: 0-9, ยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN : รองรับ, ละติน

ฟีเจอร์

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ: 1 ปี
  • คุณต้องต่ออายุชื่อโดเมน. no ของคุณภายในวันที่หมดอายุ หากคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่หมดอายุคุณสามารถพยายามกู้คืนได้และอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว ดูต่ออายุโดเมน GoDaddy ที่หมดอายุ สำหรับคำแนะนำ
 • การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว: ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy: รองรับ
  • จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการย้ายเข้าและจะไม่มีการขยายเวลาไปยังวันหมดอายุของโดเมน ไม่รองรับการต่ออายุการย้ายเข้า หากโดเมนหมดอายุในขณะที่ผู้ลงทะเบียนกำลังจะย้ายเข้าผู้จดทะเบียนจะต้องต่ออายุโดเมนกับผู้รับจดทะเบียนรายเดิมก่อนที่จะเริ่มกระบวนการโอนย้ายเข้า
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy: รองรับ
  • การล็อคการโอนย้าย: ไม่รองรับ
 • โอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน: ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนการปกป้อง: ไม่รองรับ
 • จอดเงินสด : ไม่รองรับที่
 • การอัพเดตข้อมูลติดต่อ : รองรับ

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้ : 2-8 เนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของ, ที่อยู่ IP เฉพาะสำหรับแต่ละรายการ
 • สามารถใช้ : IPv4, DNSSEC
 • ไม่สามารถใช้ : IPv6

การคืนเงิน

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืนใน นโยบายการคืนเงิน ของเรา โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการคืนเงิน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอเงินคืนได้เลย ดูข้อมูลภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขพิเศษในการคืนเงิน > การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม