ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .no Domains

Uninett Norid AS is the sponsor and backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .no extensions that represents Norway.

Who can register .no domains?

Only Norwegian Residents or Norwegian Organizations can register .no domain names. Registrant must sign a declaration form confirming eligibility, with individual registrants providing a personal identification code and organization registrants supplying their organization number. Individual registrants are limited to a maximum of 5 domain names and Organization registrants are limited to a maximum of 100 domain names for registration.


Registration Restrictions
Must Use
 • 2 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)


Features Availability
Registration Length 1 year
Renewal Length 1 year1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported 2
Transfers Away Supported
Account Change Supported
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cashparking Not Supported
Contact Updates Not Supported
IDNs Supported, Latin
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds


Custom Nameserver Requirements
Must Use
 • 2-8 Authoritive Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • DNSSEC
Cannot Use
 • IPv6
 • Vanity Nameservers


Note: You can use the DNS validation tool on Uninett Norid's website to ensure that your nameservers are resolving properly.

1Renewal restrictions

You must renew your .no domain name by its expiration date. If you do not manually renew it by its expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Renew my expired domain for instructions.


2Transfer In restrictions

There will be a charge to process a Transfer In and there will be no extension to the domain expriation date. Renewals on Transfers In are not supported. If a domain has expired at the time a registrant intiates a Transfer In, the registrant must renew the domain at the previous registrar prior to starting the Tranfer In process.


More Info

 • Want to register a .no domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ