ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .NRW Domain Names

Required:

This domain name extension renews at the tier it is registered. For example, if you register a domain for $100, the cost to renew it each year will be $100.

The .nrw domain extension represents the German North Rhine-Westphalia area, the economic and industrial center of the country. All .nrw domains will come to represent a virtual proxy for the North Rhine-Westphalia community and enhance networking and marketing capabilities within that region.

General Availability

Beginning March 24, 2015 at 10:00 UTC, customers can register .nrw domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .nrw registration is supported during General Availability.

Registration Information

Who can register .nrw domain names?

To register a .nrw domain name, you are required to have a postal code within the North Rhine-Westphalia region.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 3 characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. The .nrw domain supports IDNs (Internationalized Domain Names) in the following language: German.

Which registry controls .nrw domain names?

Knipp is the registry provider and Minds & Machines is the sponsor.

For how long can I register .nrw domain names?

You can register a .nrw domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .nrw domain names renew?

Required:

This domain name extension renews at the same cost (tier) it is registered. For example, if you register a domain name for $100, the cost to renew it for each additional year will be $100.

We'll attempt to auto-renew your .nrw domain name on its expiration date. We will park .nrw domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .nrw domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .nrw domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .nrw domain names?

No. Privacy is not allowed due to the registrant contact postal code restriction.

Can I backorder .nrw domain names?

No. We currently do not support the backorder of .nrw domain names.

Can I move .nrw domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .nrw domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .nrw domain names?

Two nameservers are required for .nrw domain to resolve, and a maximum of 12 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ