ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .nu Domains

Note: New .nu registrations are currently unavailable at this time.

NuNames is the sponsor and Key Systems is our backend provider for the country-code top-level domain name (ccTLD) .nu extension that represents Niue.

Who can register .nu domains?

Anyone can register a .nu domain

Registration Restrictions
Must Use
 • 3 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens - except in the 1st or last characters of the domain name or consecutive
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)

Features Availability
Registration Length 2 years
Renewal Length 2 years1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Not Supported
Transfers Away Supported2
Account Change Supported3
Ownership Protection Not Supported
Privacy Protection Not Supported
Cash Parking Supported
Contact Updates Supported4
IDN Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Custom Nameserver Requirement
Must Use
 • 2-10 Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • Vanity Nameservers
Cannot Use
 • IPv6
 • DNSSEC

1 Renewal restrictions

Your .nu domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain name is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .nu domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2Transfers away requirements

To transfer away, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help.

3Account change restrictions

When the domain name is moved, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

4 Contact update requirements

To change the registrant First, Last or Company name, please reach out to our award-winning GoDaddy Guides for help. All other contact information can be changed through the Domain Manager. See Change my domain contact information for information on this process.

More Info

 • Want to register a .nu domain? Search for your domain today.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ